Doki Doki Literature Club! OST – Your Reality (Credit Theme) Fingerstyle Guitar Cover

Doki Doki Literature Club! OST – Your Reality (Credit Theme) Fingerstyle Guitar Cover

>_ starting video. focusing camera. displaying text “Your Reality” for 4s>█ starting video.. focusing camera. displaying text “Your Reality” for 4s>_ starting video… focusing camera. displaying text “Your Reality” for 3s>█ starting video. focusing camera. displaying text “Your Reality” for 3s>_ starting video.. focusing camera. displaying text “Your Reality” for 2s>█ starting video… focusing camera. […]

Read More